Asociación de Médicos Anestesiólogos de El Salvador

Taller POCUS (Point of Care Ultrasound)

En categoría: I Curso Internacional